Privacyverklaring

VGT Cursus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

https://www.vgtcursus.nl
info@vgtcursus.nl
KvK 72328851

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

VGT Cursus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van jou als websitebezoeker:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoon
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact 
– Locatiegegevens
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaattype

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vgtcursus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Waarom en hoelang verwerken wij persoonsgegevens

A. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VGT Cursus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– VGT Cursus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

B. Hoelang we persoonsgegevens bewaren

VGT Cursus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wens je informatie over de bewaartermijnen in jouw specifieke geval, neem dan contact op via info@vgtcursus.nl.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

VGT Cursus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VGT Cursus) tussen zit.

5. Verwerkingen door derden

VGT Cursus deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VGT Cursus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VGT Cursus jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen we alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

VGT Cursus maakt gebruik van de volgende verwerkers:

– TransIP: verzorgt de hosting van onze website
– WooCommerce: verzorgt de webshop en ledensite
– Mollie: programma waarmee betalingen worden verwerkt
– Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website
– Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij een aankoop kunnen doen in de webshop

6. Cookies, of verglijkbare technieken, die wij gebruiken

VGT Cursus gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden verder ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of socialemediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 38 maanden

Facebook Pixel
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet
Wij gebruiken een Facebook Pixel:
– om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om advertentieconversies te meten (hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt of een bestelling plaatst);
– voor remarketingcampagnes;
– om vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
– om producten van de webshop te delen in de Facebookcatalogus op onze Facebookpagina. 

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruik om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacybeleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook Advertenties kunt inzien en aanpassen. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VGT Cursus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vgtcursus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als je klachten hebt over de wijze van verwerking van persoonsgegevens dan helpt VGT Cursus je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt je klacht in eerste instantie naar info@vgtcursus.nl. Ten slotte heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevensMeer informatie over je klachtrecht vind je via deze link. link.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VGT Cursus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vgtcursus.nl. VGT Cursus heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

9. Vragen

Heb je opmerkingen of vragen over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@vgtcursus.nl

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

0
Jouw winkelmandje
  • Geen producten in winkelmandje.